Počasno članstvo

POČASNO ČLANSTVO

Prestankom svojstva sudskog vještaka ili vježbenika redovno članstvo postaje počasno, osim u slučaju prestanka svojstva radi nečasnih razloga.

Počasnim članom Udruge može postati svaki …..  u Republici Hrvatskoj.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Počasni članovi nemaju obvezu plaćanja članarine, ali mogu istu plaćati u željenom iznosu.