Redovno članstvo

REDOVNO ČLANSTVO

Redovnim članom Udruge može postati svaki sudski vještak u Republici Hrvatskoj.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Godišnji iznos članarine udruge određuje Skupština udruge.

Prava i obveze članova su:

  • bavljenje aktivnostima Udruge,
  • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
  • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
  • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, te
  • plaćanje članarine.