Tijela Udruge

NADZORNI ODBOR HSUESV

– predsjednik

– član

– član

– član

– član

UPRAVNI ODBOR HSUESV

– predsjednik

– član

– član

– član

– član

HSUESV

GORAN MAZIJA, dipl.inž. – predsjednik

ZDENKO ČIČEK, inž.        – dopredsjednik

MIRKO PAURIĆ, dipl.inž.  – tajnik

 

Poslovna tajnica HSUESV

VESNA ĆURKO