Kako postati sudskim vještakom?

Sudskim vještakom se postaje temeljem osobnog zahtjeva za imenovanjem. O imenovanju odlučuje predsjednik odgovarajućeg županijskog ili trgovačkog suda.
Sudskim vještakom može postati osoba koja
  • … je državljanin Republike Hrvatske,
  • … nije osuđena zbog kaznenog djela koje je zapreka ovakvoj službi,
  • … ima završen fakultet odnosno odgovarajuću školu,
  • … je radila na poslovima u struci za koju je školovana najmanje 10 godina ako je završila srednju školu, najmanje 8 godina ako je završila višu školu, najmanje 5 godina ako je završila fakultet.
Sposobnost sudskog vještačenja provjerava imenovani stalni sudski vještak odgovarajuće struke. Pod njegovim nadzorom kandidat mora obaviti najmanje pet vještačenja te izraditi nalaz i mišljenje. Iznimno, liječnicima specijalistima je sposobnost sudskog vještačenja utvrđena položenim stručnim ispitom nakon specijalističkog staža.