Edukacija

Osposobljavanje i daljnje usavršavanje sudskih vještaka

Najava obuke za kandidate za Sudske vještake

  Obuku kandidata za Sudske vještake – buduće članove udruge obavljamo u prostorijama Udruge u Zagrebu, Našička 20. Zainteresirani se mogu prijaviti na naš kontakt telefon, e-mail ili osobno u sjedištu Udruge.  

HSUESV - Sva prava pridržana © 01.01.2019. | Powered by Themeglory