Kategorija: Edukacija

Osposobljavanje i daljnje usavršavanje sudskih vještaka


Sukladno zadnjim izmjenama i dopunama Pravilnika o sudskim vještacima (NN 61/19), člankom 5a propisano je slijedeće: predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda prije donošenja odluke o imenovanju za stalnog sudskog vještaka uputit će kandidata na provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva Read more…


  Obuku kandidata za Sudske vještake – buduće članove udruge obavljamo u prostorijama Udruge u Zagrebu, Našička 20. Zainteresirani se mogu prijaviti na naš kontakt telefon, e-mail ili osobno u sjedištu Udruge.